sâmbătă, 21 aprilie 2018

† Duminica a 4-a a Paştelui (B): Isus, Bunul Păstor [22 aprilie 2018]

Isus, Bunul Păstor - de Marcello Cerrato.
Isus, Bunul Păstor
pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (22 aprilie 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 4,8-12; 1Ioan 3,1-2; Evanghelia Ioan 10,11-18; lecturi 

Omilie


Paștele se prelungește. Luminați de liturgia pascală, continuăm să pătrundem „insondabilele bogății” ale misterului lui Cristos. „Moartea și viaţa s-au înfruntat în mod minunat: Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte” (Secvența). În această duminică a Bunului Păstor Biserica vrea să pună în lumină dăruirea păstorului. Isus ne invită să facem parte din turma sa de care se îngrijește Dumnezeu, cel atât de bun. Lecturile de astăzi ne ajută să înțelegem mai bine cum se întâmplă aceasta.

Mesaj pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații a papei Francisc (22 aprilie 2018)
A asculta, a discerne, a trăi chemarea Domnului


Iubiți frați și surori!

În octombrie anul viitor se va desfășura a XV-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor, care va fi dedicată tinerilor, îndeosebi raportului dintre tineri, credință și vocație. Cu acea ocazie vom avea posibilitatea de a aprofunda cum, în centrul vieții noastre, este chemarea la bucurie pe care Dumnezeu ne-o adresează și cum acesta este „proiectul lui Dumnezeu pentru bărbații și femeile din orice timp” (Sinodul Episcopilor, A XV-a Adunare Generală Ordinară, Tinerii, credința și discernământul vocațional, Introducere).Este vorba despre o veste bună care ne este anunțată din nou cu putere de a 55-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocații: nu suntem cufundați în întâmplare, nici nu suntem târâți de o serie de evenimente dezordonate, ci, dimpotrivă, viața noastră și prezența noastră în lume sunt rod al unei vocații divine!Și în aceste timpuri neliniștite ale noastre, misterul Întrupării ne amintește că Dumnezeu ne vine mereu în întâmpinare și este Dumnezeu-cu-noi, care trece de-a lungul străzilor vieții noastre uneori prăfuite și, percepând nostalgia noastră mistuitoare de iubire și de fericire, ne cheamă la bucurie. În diversitatea și în specificul fiecărei vocații, personale și ecleziale, este vorba de a asculta, a discerne și a trăi acest Cuvânt care ne cheamă de sus și care, în timp ce ne permite să facem să rodească talanții noștri, ne face și instrumente de mântuire în lume și ne orientează la plinătatea fericirii.

vineri, 20 aprilie 2018

Condu-mă tu, lumină blândăCondu-mă tu, lumină blândă!
Când întunericul mă înconjoară, călăuzește-mă!
Întunecoasă e noaptea, iar eu sunt departe de casă.
Condu-mă și păzește-mi piciorul!
Aș dori să nu văd nimic
Din ceea ce este încă departe.
Nu vreau să mai fac vreun pas.

Nu întotdeauna am putut să mă rog în acest fel:
călăuzește-mă.
Credeam că trebuie să-mi cunosc singur drumul.
Îmi plăcea ziua înviorată și vanitoasă,
în inima mea domnea regele Mândrie.
Ah, Doamne, iartă-l!
Acum însă, condu-mă pe calea ta.

Tu ai fost mereu cu mine cu binecuvântarea ta
și cred că mă vei conduce în continuare,
prin noroi și mocirlă, peste stânci
și prin ape repezi, până voi depăși întunericul
și voi primi dimineața zâmbetul îngerului tău,
pe care îl iubesc atât de mult
și pe care între timp l-am perdut. Amin.

(Newman John Henry, Lead, Kindly Light;
sursă: Youcat. Carte de rugăciuni pentru tineri, Sapientia, Iasi 2016, 30).

joi, 19 aprilie 2018

Dumnezeu bate la ușa noastra...Ne plângem că Dumnezeu nu ne arată nimic
în acele câteva minute pe care le-am petrecut cu el.
Dar cum rămâne cu cele douăzeci și trei de ore și jumătate
în care Dumnezeu bate la ușa noastră,
iar noi îi răspundem:
„Îmi pare rău, am atâtea de făcut”?

Anthony Bloom

marți, 17 aprilie 2018

Arată-ne, Doamne, îndurarea ta


 
5 Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,

şi îndepărtează indignarea ta de la noi!

6 Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi,

vei ţine mânie din generaţie în generaţie?

7 Nu te vei întoarce oare să ne dai viaţă,

pentru ca poporul tău să se bucure în tine?

8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta!


11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri.
13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale.
 


(Psalm 85 [84], 5-8; 11-14).

sâmbătă, 14 aprilie 2018

† Duminica a 3-a a Paştelui (B): Dumnezeu milostiv ce iartă păcatele [15 aprilie 2018]

Isus le apăru discipolilor - „Pace vouă!” – cu Harry Anderson.
Dumnezeu milostiv ce iartă păcatele
 pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (15 aprilie 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 3,13-15.17-19; 1Ioan 2,1-5a; Evanghelia Luca 24,35-48; lecturi

Omilie

Suntem în timpul Paștelui. Liturgia continuă să mediteze despre Cristos cel înviat. Reînnoiește invitația de a privi cu insistența la bogăția iubirii misterului pascal rezumând în sine toată lucrarea creației și a mântuirii. Iertarea păcatelor în iubirea lui Cristos este firul călăuzitor al acestei duminici. Lecturile de astăzi continuă să repete: Isus a înviat cu adevărat și trăiește pentru totdeauna. 

Prima lectură – luată din Faptele Apostolilor (Fap 3,13-15.17-19) – poartă la începuturile istoriei Bisericii din Ierusalim. Petru a împlinit o minune: „Argint și aur nu am, însă ceea ce am, accea îți dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te și umblă!” (Fap 3,6). Este vindecarea ologului ce ședea lângă Poarta cea Frumoasă a templului cerând de pomană. Pentru a înțelege acest miracol Petru trebuie să anunțe pe Cristos cel înviat în fața mulțimii. Este dovada puterii lui Isus care continuă, într-un mod nou, lucrarea de restaurare a omenirii. „Dumnezeul […] l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat” (v. 13). „Dumnezeu l-a înviat din morţi […] noi îi suntem martori” (v. 16).  Este kerigma pascală,  adică mesajul biblic că Domnul Isus, cel mort şi înviat, este mântuitorul lumii, iar „noi” suntem martori ai acestei vești. Unul dintre ei este și Petru. „Convertiţi-vă şi întoarceţi-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate!” (v. 19), mărturisește el. Este același apel repetat în timpul Postului și care vine rechemat de timpul pascal. „Schimbați-vă viața” „pentru ca păcatele voastre să fie iertate” cât timp durează acțiunea de reînnoire a lumii prin sacramente.


vineri, 13 aprilie 2018

Este nevoie de model...„Cu vorbele oamenilor nu se face nimic. 
Pe planul divin este nevoie de har 
şi la nivelul oamenilor este nevoie de exemplu”. 

(don Lorenzo Milani)